فایل word مقاله پیش بینی قیمت محصولات منتخب کشاورزی ایران با روش تلفیقی شبکه عصبی #8211; خودرگرسیونی با ورودی های برونزا (NNARX)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله پیش بینی قیمت محصولات منتخب کشاورزی ایران با روش تلفیقی شبکه عصبی #8211; خودرگرسیونی با ورودی های برونزا (NNARX) :

فایل word مقاله پیش بینی قیمت محصولات منتخب کشاورزی ایران با روش تلفیقی شبکه عصبی #8211; خودرگرسیونی با ورودی های برونزا (NNARX) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است, در 1388 در اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه 46 تا 54 منتشر شده است.
نام: پیش بینی قیمت محصولات منتخب کشاورزی ایران با روش تلفیقی شبکه عصبی – خودرگرسیونی با ورودی های برونزا (NNARX)
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد, که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله NNARX
مقاله ARIMA
مقاله پیش بینی
مقاله قیمت محصولات کشاورزی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فهیمی فرد سیدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: کیخا احمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: سالارپور ماشااله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه از مدل شبکه عصبی- خودرگرسیونی با ورودی های برونزا (NNARX) در پیش بینی سه افق زمانی آتی قیمت خرده فروشی برنج, گوشت مرغ و تخم مرغ استفاده و کارایی آن با مدل ARIMA -به عنوان رایج ترین روش خطی پیش بینی- مقایسه شد. برای این منظور از داده های هفته ای گردآوری شده از شرکت پشتیبانی امور دام و فروشگاه رفاه کل کشور (مربوط به دوره 1387:4-1381:1) و معیارهای ارزیابی کارایی مدل ها از جمله R2, MAD و RMSE استفاده شد. نتایج ارزیابی کارایی مدل ها نشان داد که مدل غیرخطی شبکه عصبی- خودرگرسیونی NNARX در پیش بینی قیمت خرده فروشی محصولات کشاورزی و افق های زمانی مورد بررسی, در مقایسه با مدل خطی ARIMA کاراتر می باشد.

لینک کمکی