فایل word مقاله بررسی هزینه های مبادله تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی در مناطق روستایی ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسی هزینه های مبادله تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی در مناطق روستایی ایران :

فایل word مقاله بررسی هزینه های مبادله تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی در مناطق روستایی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است, در 1388 در اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه 36 تا 45 منتشر شده است.
نام: بررسی هزینه های مبادله تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی در مناطق روستایی ایران
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد, که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هزینه های مبادله
مقاله بازار اعتبارات
مقاله بانک کشاورزی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف مقاله حاضر ارزیابی هزینه های مبادله تسهیلات بانک کشاورزی می باشد. هزینه های مبادله بالا به عنوان یکی از عواملی که سبب محدودیت خانوارهای روستایی در دسترسی به اعتبارات در کشورهای در حال توسعه می شود, عنوان شده است. داده های مورد استفاده از بانک کشاورزی و نیز از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه در یک نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای در سال 1383-1384 جمع آوری گردیده است. در این مطالعه ضمن برآورد و محاسبه هزینه های مبادله در دو بخش تسهیلات گیری و تسهیلات دهی, با استفاده از الگوهای اقتصادسنجی آثار عوامل موثر بر هزینه های مبادله استفاده کشاورزان از تسهیلات مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان دهنده اهمیت هزینه مبادله در جریان تسهیلات گیری و تسهیلات دهی می باشد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که متوسط هزینه مبادله دریافت تسهیلات از بانک کشاورزی برابر 915510 ریال می باشد. نرخ هزینه مبادله بر حسب نرخ سود تسهیلات برابر 268 برآورد شده است. میانگین هزینه های مبادله اعطای تسهیلات برای بانک کشاورزی 340 درصد کل هزینه های اعطای تسهیلات محاسبه شده است . نتایج برآورد الگوهای اقتصادسنجی نشان دهنده اهمیت اندازه اعتبارات, تجربه, سطح تحصیلات و آگاهی دریافت کنندگان تسهیلات بر میزان هزینه های مبادله دسترسی به اعتبارات می باشد.

لینک کمکی