فایل word مقاله مقایسه معادله ساختاری امکان پذیری کاربرد فناوری های میزان متغیر آبیاری در استان های فارس و خوزستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله مقایسه معادله ساختاری امکان پذیری کاربرد فناوری های میزان متغیر آبیاری در استان های فارس و خوزستان :

فایل word مقاله مقایسه معادله ساختاری امکان پذیری کاربرد فناوری های میزان متغیر آبیاری در استان های فارس و خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است, در 1388 در اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه 21 تا 35 منتشر شده است.
نام: مقایسه معادله ساختاری امکان پذیری کاربرد فناوری های میزان متغیر آبیاری در استان های فارس و خوزستان
این مقاله دارای 15 صفحه می‌باشد, که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوری های میزان متغیر آبیاری
مقاله مدل اصلاح شده پذیرش فناوری
مقاله نرم افزار PLS-Graph
مقاله استان های فارس و خوزستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی مقدم کوروش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فناوری های میزان متغیر آبیاری راهکار جدیدی از کاربرد فناوری های اطلاعاتی در کشاورزی در جهت افزایش بهره وری آب در کشاورزی است. با استفاده از این فناوری ها, آبیاری فقط در بخش هایی از مزرعه انجام می شود که به آنها نیاز باشد. هدف این مقاله مقایسه تمایل رفتاری و ایستارهای کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان های فارس و خوزستان نسبت به کاربرد فناوری های میزان متغیر آبیاری با استفاده از مدل اصلاح شده پذیرش فناوری می باشد. مطالعه به روش پیمایش انجام گرفت. از نمونه گیری طبقه بندی تصادفی برای جمع آوری داده ها به ترتیب در بین 135 و 114 کارشناس در استان های فارس و خوزستان استفاده گردید. یافته ها نشان داد که مدلهای ارایه شده در این پژوهش قدرت پیش بینی بمراتب بیشتری از تمایلات رفتاری و ایستارهای افراد نسبت به مدلهای قبلی دارد. بر مبنای نتایج بدست آمده, متغیرهای پژوهش قدرت متفاوتی برای پیش بینی نگرش و تمایل به کاربرد و همچنین درک کارشناسان از مفیدبودن فناوری های میزان متغیر آبیاری در دو استان دارند. اما بین دو استان از نظر درک آسانی کاربرد تفاوت وجود ندارد بر اساس نتایج بدست آمده, پیشنهادهایی در خصوص کاربرد این فناوری ها در کشور ارایه شده است.

لینک کمکی