فایل word مقاله بررسی تاثیر استرس ارتعاش بر هسته های دوشکلی جنسی (SDN) هیپوتالاموس در رت نر نابالغ نژاد ویستار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسی تاثیر استرس ارتعاش بر هسته های دوشکلی جنسی (SDN) هیپوتالاموس در رت نر نابالغ نژاد ویستار :

فایل word مقاله بررسی تاثیر استرس ارتعاش بر هسته های دوشکلی جنسی (SDN) هیپوتالاموس در رت نر نابالغ نژاد ویستار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است, در تابستان 1389 در فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از صفحه 83 تا 89 منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر استرس ارتعاش بر هسته های دوشکلی جنسی (SDN) هیپوتالاموس در رت نر نابالغ نژاد ویستار
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد, که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس ارتعاش
مقاله هسته دو شکلی جنسی
مقاله رت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یغمایی پریچهره
جناب آقای / سرکار خانم: پریور کاظم
جناب آقای / سرکار خانم: محسنی کوچصفهانی هما
جناب آقای / سرکار خانم: پیرنیا افشین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: هسته دوشکلی جنسی (SDN=Sexual dimorphic nucleus) دسته یا خوشه ای از سلول ها در ناحیه پری اپتیک هیپوتالاموس است که در تمایز جنسی مغز انسان و دیگر پستانداران نقش کلیدی ایفا می کند. استرس های مختلف می توانند بر هسته های هیپوتالاموس اثر بگذارند. در این مطالعه, اثر استرس ارتعاش بر روی سیستم آندوکرینی و SDN بررسی شد.
روش بررسی: در این پژوهش تجربی, از رت های نر 15 روزه نژاد ویستار استفاده شد که در 3 گروه شاهد, گروه تجربی 1 و گروه تجربی 2 تقسیم شدند. گروه های تجربی 1 و 2 روزانه 15 دقیقه, به مدت 3 هفته به ترتیب تحت ارتعاش با فرکانس mot/min 350و mot/min 500با دستگاه شیکر قرار گرفتند. در پایان دوره, خون گیری از قلب جهت سنجش های هورمونی انجام گرفت. برای مطالعه بافتی هیپوتالاموس, مغز رت ها خارج شد و از ناحیه هیپوتالاموس (دو طرف بطن سوم) برش های 14 میکرونی تهیه شد.
یافته ها: سطح هورمون کورتیزول افزایش معنی داری در گروه تجربی 1 (P<0.05) و گروه تجربی 2 (P<0.001), هورمون تستوسترون کاهش معنی داری در گروه تجربی 2 (P<0.01), هورمون پروژسترون افزایش معنی داری در گروه تجربی 2 (P<0.01) داشت. استرادیول نیز در گروه های تجربی کاهش داشت که این کاهش معنی دار نبود. در مشاهدات میکروسکوپی, کاهش چشمگیری در تعداد و تراکم هسته های هیپوتالاموسی سوپراکیاسماتیک و پری اپتیک میانی در حیوانات تحت استرس ارتعاش مشاهده شد.
نتیجه گیری: استرس ارتعاش با ایجاد اختلال در عملکرد محور هیپوتالاموس – هیپوفیز – آدرنال (HPA) می تواند باعث کاهش شکل گیری نورون های هیپوتالاموسی یا تخریب این نورون ها شود که می تواند منجر به رفتارهای گرایش به هم جنس شود.

لینک کمکی