فایل word مقاله بررسی اثر ترمیمی عصاره آبی و الکلی چای سبز بر روند التیام زخم های باز پوست موش های نژاد NMRI

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسی اثر ترمیمی عصاره آبی و الکلی چای سبز بر روند التیام زخم های باز پوست موش های نژاد NMRI :

فایل word مقاله بررسی اثر ترمیمی عصاره آبی و الکلی چای سبز بر روند التیام زخم های باز پوست موش های نژاد NMRI که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است, در تابستان 1389 در فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از صفحه 69 تا 75 منتشر شده است.
نام: بررسی اثر ترمیمی عصاره آبی و الکلی چای سبز بر روند التیام زخم های باز پوست موش های نژاد NMRI
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد, که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چای سبز
مقاله التیام زخم
مقاله عصاره آبی و الکلی
مقاله موش NMRI

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یغمایی پریچهره
جناب آقای / سرکار خانم: مشرف جوادی فائزه
جناب آقای / سرکار خانم: نیل فروش زاده محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: مردانی حمیرا
جناب آقای / سرکار خانم: کاکانژادیان پریسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با آگاهی از محتویات مفیدی که محققان برای چای سبز قایل هستند و وجود زخم های باز پوستی و اهمیت درمان آنها, در این مطالعه اثر عصاره آبی والکلی چای سبز بر التیام زخم باز پوستی در موش نژاد NMRI بررسی شد.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی, 56 موش نر در 7 گروه شاهد و تجربی (هر گروه 8 نفر), دوزهای متفاوت 50, 150 و mL 300 عصاره های آبی والکلی چای سبز را دریافت کردند. پس از بیهوش کردن موش ها, زخم پوستی با پانچ 6 میلی متری در پشت آنها ایجاد شد. از روز اول بعد از ایجاد زخم, عصاره آبی و الکلی چای سبز در گروه های 2 تا 7 در اطراف جایگاه زخم تزریق شد. موش های گروه شاهد روزانه با سرم فیزیولوژی تیمار شدند. سطح زخم و میزان بهبودی زخم در روزهای اول, سوم, پنجم, هفتم, دهم, سیزدهم و پانزدهم بعد از ایجاد زخم اندازه گیری شد و زمان لازم برای بهبودی کامل زخم بررسی شد. در روزهای 4, 7 و 15, دو نمونه از بستر زخم تهیه شد و میزان فیبروز, التهاب, اپیتلیوم و عروق بستر زخم ارزیابی شد. داده ها توسط آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA) تحلیل شد و P<0.05 در نظر گرفته شد.
یافته ها: بهبودی زخم در 3 گروه شاهد, آبی و الکلی اختلاف معنی داری با هم نداشت, اما میانگین قطر زخم طی روزهای 1, 3, 5, 7 و 15 در گروه تیمار نسبت به گروه شاهد به طور معنی داری کمتر بود (P<0.001). میزان التهاب, فیبروبلاست و اپی تلیوم در مقادیر 50, 150 و mL 300 عصاره آبی و الکلی طی روزهای 4, 7 و 15 در مقایسه با گروه شاهد کمتر بود (P<0.001).
نتیجه گیری: این مطالعه نشان دادکه عصاره آبی و الکلی چای سبز موجب تسریع فرآیند التیام زخم باز پوست موش می شود و استفاده از عصاره چای سبز ارتباطی به تیمار آبی یا الکلی آن ندارد, در حالی که میزان دوز تزریقی بالاتر (mL 300) در شکل دهی زخم ارزشمند است.

لینک کمکی