فایل word مقاله بررسی عوامل تعیین کننده انتشار گاز nbsp;CO2 در ایران (کاربرد نظریه زیست محیطی کوزنتس)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسی عوامل تعیین کننده انتشار گاز nbsp;CO2 در ایران (کاربرد نظریه زیست محیطی کوزنتس) :

مقاله بررسی عوامل تعیین کننده انتشار گاز CO2 در ایران (کاربرد نظریه زیست محیطی کوزنتس) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است, در زمستان 1388 در محیط شناسی از صفحه 99 تا 110 منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل تعیین کننده انتشار گاز CO2 در ایران (کاربرد نظریه زیست محیطی کوزنتس)
این مقاله دارای 12 صفحه می‌باشد, که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتشار دی اکسید کربن
مقاله درآمد سرانه
مقاله نظریه زیست محیطی کوزنتس
مقاله الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: واثقی الهه
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی عبدالکریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ترکیب گازهای اتمسفر (CO2, CH4, N2O, ;) به علت فعالیت های بشر با شتاب زیادی در حال تغییر است. عوامل مختلفی باعث افزایش بعضی از آلاینده های خطرناک مثل دی اکسید کربن در محیط می شوند. بررسی عوامل موثر بر افزایش آلاینده های مذکور می تواند در برنامه ریزی برای کنترل و مدیریت آلاینده ها موثر واقع شود. بنابراین هدف اصلی این مطالعه, بررسی عوامل موثر بر میزان انتشار دی اکسید کربن (CO2)در ایران در فاصله زمانی 1353 الی 1382 است. با این هدف, علاوه بر بررسی عوامل موثر بر انتشار, نظریه زیست محیطی کوزنتس نیز با توجه به رابطه بین میزان انتشار و درآمد سرانه مورد بررسی قرار گرفت. منحنی زیست محیطی کوزنتس نشان دهنده رابطه بلندمدتی بین میزان آلودگی (انتشار دی اکسید کربن) و رشد اقتصادی (درآمد سرانه) است. این مدل بر این فرض استوار است که در مراحل اولیه رشد اقتصادی کشور, کیفیت محیط زیست بدتر می شود ولیکن بعد از رسیدن به نقطه ای با عنوان نقطه چرخش, این وضعیت همراه با رشد اقتصادی بهبود خواهد یافت. مدل انتخابی برای بررسی عوامل موثر بر انتشار CO2, با استفاده از الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده برای دوره مورد مطالعه تخمین زده شد. نتایج مطالعه نشان داد که دو متغیر سهم ارزش افزوده بخش صنعت از GDP و تغییرات دما, اثر معنی داری بر میزان انتشار دارند. همچنین نتایج حاکی از وجود رابطه درجه دوم بین درآمد سرانه و میزان انتشار است. به عبارت دیگر نظریه زیست محیطی کوزنتس در ارتباط با انتشار CO2 در ایران صادق است.

لینک کمکی