فایل word مقاله بررسی کارایی سه نوع غشای اسمز معکوس برای تصفیه پساب احیای رزین های تعویض یونی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسی کارایی سه نوع غشای اسمز معکوس برای تصفیه پساب احیای رزین های تعویض یونی :

فایل word مقاله بررسی کارایی سه نوع غشای اسمز معکوس برای تصفیه پساب احیای رزین های تعویض یونی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است, در زمستان 1388 در محیط شناسی از صفحه 75 تا 82 منتشر شده است.
نام: بررسی کارایی سه نوع غشای اسمز معکوس برای تصفیه پساب احیای رزین های تعویض یونی
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد, که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پساب احیای رزین ها
مقاله اسمز معکوس
مقاله محفظه غشا
مقاله پس دهی نمک و فلاکس پرمیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی پناه کریم
جناب آقای / سرکار خانم: ترابیان علی
جناب آقای / سرکار خانم: مداینی سیدسیاوش
جناب آقای / سرکار خانم: قدیم خانی علی اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این تحقیق بررسی امکان تصفیه پساب های احیای رزین های تعویض یونی یکی از مجتمع های پتروشیمی کشور با استفاده از روش اسمز معکوس است. در حال حاضر این پساب بعد از خنثی سازی به حوضچه های تبخیری ارسال می شود. برای انجام آزمایش ها, پایلوتی طراحی و ساخته شد که کارایی سه نوع غشا را به وسیله قطعه کوچکی از غشا بررسی کند. در این تحقیق, از سه نوع غشای اسمز معکوس مخصوص آب دریا به نامهای تجاری Toray,CSM و FILMTEC استفاده شد. با تغییر دادن فشار و میزان ریکاوری (سرعت افقی عبور جریان از روی سطح غشا) سعی در کسب بالاترین میزان دفع نمک و بهترین میزان فلاکس شد. برای متغیر فشار سه سطح 20, 25 و 30 بار در نظر گرفته شد و برای ریکاوری یا مقدار سرعت افقی عبور سیال, مقادیر 027, 054 و 081 متر بر ثانیه انتخاب شد که در مجموع برای سه نوع غشای مورد استفاده 27 حالت هر کدام حداقل به مدت 5 ساعت مورد بررسی و آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان داد غشای FILMTEC بالاترین میزان پس دهی نمک را نشان می دهد همچنین فشار 25 بار و سرعت افقی 054 متر بر ثانیه به عنوان بهترین حالت انتخاب شد. در این شرایط هدایت الکتریکی پساب تصفیه شده از مقدار اولیه 14420ms/cm به 470ms/cm رسید و فلاکس پرمیت, یا آب تولیدی برابر 39.1 l/m2.hr, همچنین آنالیز پساب تصفیه شده حاکی از بازده حذف بالای %97 برای اکثر کاتیون ها و آنیون هاست. ضمن این که تصفیه پذیری این پساب بخوبی قابل انجام است, امکان استفاده مجدد از پساب تصفیه شده با بررسی های دقیق تر در سایر بخش ها از جمله آبیاری فضای سبز وجود دارد.

لینک کمکی