فایل word مقاله ارزیابی آسیب پذیری آب زیرزمینی دشت های بازرگان و پلدشت با استفاده از مدل دراستیک بر اساس GIS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ارزیابی آسیب پذیری آب زیرزمینی دشت های بازرگان و پلدشت با استفاده از مدل دراستیک بر اساس GIS :

فایل word مقاله ارزیابی آسیب پذیری آب زیرزمینی دشت های بازرگان و پلدشت با استفاده از مدل دراستیک بر اساس GIS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است, در زمستان 1388 در محیط شناسی از صفحه 55 تا 64 منتشر شده است.
نام: ارزیابی آسیب پذیری آب زیرزمینی دشت های بازرگان و پلدشت با استفاده از مدل دراستیک بر اساس GIS
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد, که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دشت های بازرگان و پلدشت
مقاله آسیب پذیری آب زیرزمینی
مقاله مدل دراستیک
مقاله سیستم اطلاعات جغرافیایی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دشت های بازرگان و پلدشت در شمال غرب ایران و شمال استان آذربایجان غربی قرار دارند. مهم ترین منابع آب موجود در دشت های بازرگان و پلدشت را آب زیرزمینی تشکیل می دهد. در این تحقیق با توجه به ویژگی های هیدرولوژی و هیدروژئولوژی منطقه مورد مطالعه, آسیب پذیری آبخوان در برابر عوامل آلاینده پهنه بندی شده است. برای این منظور از مدل دراستیک و سیستم اطلاعات جغرافیایی برای پردازش و تجزیه و تحلیل کیفی آبخوان استفاده شده است. در مدل دراستیک از مشخصه های موثر در ارزیابی آسیب پذیری سفره آب زیرزمینی شامل عمق سطح ایستابی, تغذیه, جنس سفره, نوع خاک, شیب توپوگرافی, مواد تشکیل دهنده منطقه غیراشباع و هدایت هیدرولیکی استفاده می شود که به صورت هفت لایه در نرم افزار Arc View تهیه شدند و با وزن دهی و رتبه بندی و تلفیق هفت لایه فوق, نقشه نهایی آسیب پذیری آبخوان نسبت به آلودگی, با تقسیم بندی به سه محدوده آسیب پذیری کم, متوسط و زیاد تهیه و شاخص دراستیک برای کل منطقه بین 71 تا 175 برآورد شد. برای صحت سنجی نقشه نهایی آسیب پذیری از یون فلوئورید استفاده شد. با انطباق غلظت فلوئورید بر روی نقشه نهایی دراستیک مشخص شد که کلیه نقاطی که دارای فلوئورید بالا هستند, در محدوده با نیروی آلودگی زیاد قرار گرفته اند که این می تواند دقت و صحت مدل را مورد تایید قرار دهد. از نظر وسعت می توان گفت که حدود 3 درصد از منطقه مورد مطالعه در محدوده آسیب پذیری کم, 37 درصد متوسط و 60 درصد در محدوده آسیب پذیری زیاد قرار می گیرد که قسمت های وسیعی از شرق, غرب و بخشی از مرکز را شامل می شود. با توجه به حجم زیاد منابع آب زیرزمینی در منطقه مورد مطالعه و استفاده از آن در شرب, کشاورزی و پرورش آبزیان, حفاظت این مناطق به منظور جلوگیری از آلودگی و مدیریت بهینه منابع آب ضروری است.

لینک کمکی