فایل word مقاله بررسی تاثیر متغیرهای ارزشی بر تمایل به خرید محصولات پاسخگوی (دوستدار) محیط

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسی تاثیر متغیرهای ارزشی بر تمایل به خرید محصولات پاسخگوی (دوستدار) محیط :

فایل word مقاله بررسی تاثیر متغیرهای ارزشی بر تمایل به خرید محصولات پاسخگوی (دوستدار) محیط که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است, در تابستان 1388 در چشم انداز مدیریت بازرگانی (چشم انداز مدیریت (پیام مدیریت)) از صفحه 81 تا 98 منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر متغیرهای ارزشی بر تمایل به خرید محصولات پاسخگوی (دوستدار) محیط
این مقاله دارای 18 صفحه می‌باشد, که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتار مصرف کننده
مقاله محیط
مقاله بازاریابی مصرف کننده
مقاله مسوولیت اجتماعی
مقاله محصول پاسخگوی محیط

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خورشیدی غلامحسین
جناب آقای / سرکار خانم: بانویی عارف
جناب آقای / سرکار خانم: سروی همپا حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از نگرانی های عمده جوامع در چند دهه اخیر, آلودگی های گسترده زیست محیطی است که بخش عمده ای از آن ناشی از رفتار مصرف کنندگان در فرآیند اکتساب, مصرف و کنارگذاری محصولات غیرپاسخگو به محیط است. در این مطالعه با استفاده از مدل “تمایل به خرید محصول پاسخگوی محیط” (یا خرید محصولات دوستدار محیط) ارتباط زنجیره ای بین ارزش های مصرف کنندگان, نگرش های آنان نسبت به پیامدهای محیطی و فردی محصولات دوستدار محیط و تمایل خرید این محصولات را بررسی کرده ایم. داده های موردنظر با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شده و روابط بین متغیرهای مدل با استفاده از روش تحلیل مسیر مورد آزمون قرار گرفتند. رابطه سلسله مراتبی از ارزش های فرد به نگرش های مرتبط با یک محصول خاص (در این مطالعه دو نوع نوشابه, با بطری های قابل بازیافت و بطری های یک بار مصرف), و نگرش های مربوط به تمایل به خرید محصول, مورد تایید قرار گرفت. طبق تحلیل های انجام شده نه تنها پیامدهای فردی یک محصول, بلکه پیامدهای محیطی مترتب بر یک محصول نیز در پیش بینی خرید آن موثر است.

لینک کمکی