فایل word مقاله بررسی عوامل مرتبط با اضطراب خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسی عوامل مرتبط با اضطراب خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه :

فایل word مقاله بررسی عوامل مرتبط با اضطراب خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است, در بهار 1389 در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از صفحه 91 تا 101 منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل مرتبط با اضطراب خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه
این مقاله دارای 11 صفحه می‌باشد, که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اضطراب
مقاله بخش مراقبت ویژه
مقاله بیماران بستری
مقاله خانواده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ربیع سیاهکلی سهیلا
جناب آقای / سرکار خانم: پورمعماری محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: خالق دوست محمدی طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: اسکندری فریدون
جناب آقای / سرکار خانم: آوازه آذر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: بستری شدن یکی از اعضای خانواده در بیمارستان, به خصوص در بخش مراقبت ویژه می تواند موجب ایجاد اضطراب در خانواده بیمار گردد. لذا مطالعه ای به منظور تعیین عوامل مرتبط بر اضطراب خانواده بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه شهر رشت در سال 1385 انجام گردید.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی – مقطعی, 218 نفر از افراد خانواده 130 بیمار بستری در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان آموزشی پورسینا و رازی مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها, پرسشنامه محقق ساخت و دیگری پرسشنامه استاندارد بررسی اضطراب و افسردگی بیمارستانی (HADS) بود. داده ها پس از جمع آوری با آزمون های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که 771 درصد از اعضای خانواده بیماران مضطرب بودند. از میان عوامل موثر در اضطراب خانواده بیماران, در آزمون رگرسیون لجستیک ضریب شانس اضطراب را در اعضای خانواده با توجه به تفاوت های فردی به ازای افزایش هر واحد کاهش سطح هوشیاری در بیمار 9726 بار افزایش, در خانواده های با جنس مونث 6171 بار افزایش, خانواده هایی که در تصمیم گیری برای پی گیری درمان بیمارشان نقش داشتند 6433 بار و سن در افراد خانواده 0939 بار افزایش نشان داد.
نتیجه گیری: نتایج نقش چندین عامل مرتبط در ایجاد اضطراب در خانواده بیمار را نشان داد. لذا پیشنهاد می گردد, این عوامل در زمان پذیرش بیمار مورد بررسی قرار گرفته, مراقبت پرستاری جهت تسکین اضطراب در بیمار و اعضای خانواده به اجرا درآید.

لینک کمکی